WeOmni

เริ่มต้นการใช้งาน

คำถามและวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับ EGG POS ระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่

Home » ศูนย์ช่วยเหลือ » เริ่มต้นการใช้งาน

ร้านค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบของ EGG POS ได้ 2 ช่องทาง

 1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน EGG POS
 2. ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผ่านเว็บไซต์ EGG POS (เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วดาวน์โหลดแอปมาใช้งานได้เลย)

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเริ่มต้นใช้งาน EGG POS

 • ร้านค้าจำเป็นต้องเข้ามาสร้างแอคเคาท์เพื่อเปิดร้านผ่านเว็บไซต์ manager.eggdigital.com ก่อน
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EGG POS ลงบนแท็บเล็ต ระบบแอนดรอยด์ ผ่าน Google Play Store
 • เปิดแอปพลิเคชัน Log in ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนไว้

ร้านค้าสามารถเข้าไปเพิ่มสินค้าได้ที่เมนูการจัดการสินค้า (วิธีการเพิ่มสินค้าตามคู่มือ)

วิธีการสร้าง Shelves สินค้า และการนำมาแสดงที่ EGG POS เมนูขายสินค้า สามารถสร้างได้ 2 ช่องทาง

 • ช่องทางที่ 1 สร้างผ่าน EGG POS
 • ช่องทางที่ 2 สร้างผ่าน https://cms.eggsmartpos.com

1. การสร้าง Shelves ผ่าน EGG POS

 • ที่หน้าหลัก EGG POS ให้คลิกที่เครื่องหมาย (+) ที่แทบล่าง
 • ตั้งชื่อ Shelves แล้วคลิดเครื่องหมาย (+) เพื่อเพิ่มรายการสินค้าใน Shelves
 • เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก จะมี Shelves เพิ่มเป็นเมนูด้านล่าง

2. การสร้าง Shelves ผ่าน https://cms.eggsmartpos.com

 • Login https://cms.eggsmartpos.com
 • ไปที่ Product Management แล้วเลือก Shelves
 • เราสามารถ Shelves ที่เครื่อง EGG POS ได้จากการกดปุ่ม (+)
 • แล้วตั้งชื่อเมนู แล้วกดเครื่องหมาย (+) เพื่อเพิ่มสินค้าเข้าไปใน Shelves
 • เมื่อเพิ่มสินค้าจนครบแล้วให้กดปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูล
 • ทำการ relogin EGG POS
 1. การจัดการคลังสินค้าจำเป็นต้องไปที่เมนู “จัดการคลังสินค้า” ก่อน โดยไปที่การตั้งค่า
 2. ไปที่เมนู “คลังสินค้า” กดเปิดใช้งาน เสร็จแล้วกดตกลง
 3. กดปุ่มเพื่อกลับเมนูหลัก
 4. กลับมาที่เมนู “คลังสินค้า”
 5. เมื่อเข้าสู่หน้า “รายการคลังสินค้า” ระบบจะแสดงรายการ “วัตถุดิบ” และ “สินค้าสำเร็จรูป” พร้อมทั้งแสดงจำนวนคงเหลือให้
 1. รายการขายทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ที่ เมนู “จัดการใบเสร็จ” สามารถกดเข้าไปตรวจสอบได้
 2. ระบบจะแสดงรายการใบเสร็จทั้งหมดที่ขายไปในแต่ละวัน โดยแยกเป็นต่อวันให้
 3. สามารถกดเลือกใบเสร็จแต่ล่ะรายการเพื่อดูรายละเอียดได้ และสามารถกดยกเลิกใบเสร็จที่ต้องการยกเลิกได้ รวมทั้งสามารถกดพิมพ์ใบเสร็จซ้ำได้
 1. เจ้าของร้านสามารถเข้ามาตรวจสอบยอดการขายรายวันได้ที่เมนู “รายงานการขาย”
 2. เมื่อกดเข้าไป ระบบจะแสดงรายการยอดขายทั้งหมด โดยแยกให้ต่อวัน
 1. ก่อนการปิดร้าน พนักงานจำเป็นต้องนับเงินสดที่มีในร้านและเข้าไปทำการปิดรอบการขายก่อน
 2. กดปุ่ม “ปิดรอบการขาย”
 3. จากนั้นระบบจะแสดงจำนวนเงินสดที่ควรมี แล้วให้พนักงานใส่จำนวนเงินสดที่นับได้เข้าไปที่ “จำนวนเงินที่มี” แล้วกดยืนยัน
 4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนปิดรอบการขาย จากนั้นระบบจะแสดงรายการสรุปยอดการขายขึ้นมาให้ พนักงานสามารถเลือก “ส่งอีเมล์” เพื่อให้ส่งไปยังเจ้าของร้านทันที หรือกด “พิมพ์ใบสรุป” รายงานการขายได้
 1. เจ้าของร้านสามารถตั้งค่าพนักงานได้โดยไปที่เมนู “ตั้งค่า”
 2. เลือกเมนู “พนักงาน” จากนั้นกดเปิด “การจัดการพนักงาน”
 3. แล้วกดปุ่มเพื่อกลับเมนูหลัก
 4. จากนั้นทำการเพิ่มพนักงานโดยเข้าไปที่เมนู “จัดการพนักงาน”
 5. กดเลือก “ข้อมูลพนักงาน” จากนั้นกด + เพื่อเพิ่มพนักงาน
 6. กรอกรายละเอียดของพนักงาน เมื่อกรอกครบแล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
 7. เสร็จแล้วรายชื่อของพนักงานจะแสดงที่หน้าจอ
 1. ก่อนเริ่มงานพนักงานสามารถทำการลงเวลาได้โดยกดที่ปุ่มลงเวลาที่มุมบนขวามือ
 2. พนักงานทำการเลือกชื่อของตัวเอง
 3. แล้วกรอกรหัส 4 หลักเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นระบบจะบันทึกเวลาเข้างานให้
 1. ก่อนทำรายการขาย พนักงานจะต้องทำรายการเปิดรอบการขายก่อน โดยเข้าไปที่เมนู “จัดการลิ้นชัก”
 2. แล้วใส่จำนวนเงินที่ไว้สำหรับเป็นเงินทอนของร้าน จากนั้นกดปุ่ม “เปิดรอบการขาย”
 3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของการเปิดรอบการขายให้ เช่น จำนวนเงิน วันและเวลาที่เปิดรอบการขาย
 4. เสร็จแล้วกดปุ่มเพื่อกลับเมนูหลัก
 1. พนักงานสามารถเลือกหมวดหมู่สินค้าได้จากเมนูสินค้าจากแท็บล่าง
 2. จากนั้นกดเข้าไปที่ Shelves ของหมวดหมู่สินค้าที่เคยสร้างไว้
 3. เมื่อกดเลือกแล้วรายการจะไปเพิ่มให้ที่ด้ายข้างฝั่งขวา
 4. สามารถแก้ไข/ลบ รายการสินค้าได้ โดยคลิกไปที่รายการนั้นแล้วเลือก แก้ไขรายการ หรือกด ลบ
 5. เมื่อรายการสินค้าครบแล้วกดปุ่มชำระเงิน
 6. คลิกเลือกตรงจำนวนเงิน แล้วใส่จำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้า
 7. หรือหากต้องการยกเลิกรายการที่ได้เลือกไว้ ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม “ยกเลิก” ที่มุมบนขวามือ แล้วกดตกลง
 1. สามารถยกเลิกใบเสร็จได้ภายในวันนั้นๆ โดยไปที่เมนูจัดการใบเสร็จ
 2. จะเข้าหน้าจัดการใบเสร็จ แล้วกดเข้าไปในออเดอรที่ต้องการยกเลิก แล้วทำการกดยกเลิก
 1. เข้าไปที่เมนู จัดการใบเสร็จ
 2. คลิกเข้าไปในรายการขายนั้นๆ แล้วกดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ
 1. เข้าเมนูตั้งค่าจากหน้าหลักของแอปพลิเคชั่น
 2. เลือกเมนูเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกรูปแบบใบเสร็จ
 3. กดที่กล้องถ่ายรูป กรณีต้องการเปลี่ยนรูป โดยสามารถใส่ข้อความท้ายใบเสร็จ และระบุคิวอาร์โค้ด
 4. จากนั้นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์: 02-020-2364

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

LINE OFFICIAL: @Eggpos

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 22.00 น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า