WeOmni

สำหรับลูกค้า EGG POS

ราคา / แพ็คเกจ

เลือกเซตเครื่อง POS ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

มาครบ จบในเซ็ท

เซ็ทเครื่อง POS พร้อมระบบ

ชุดเริ่มต้น EGG POS - iMin D2

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก

ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D2 (10.1″)

• Free Pro Package 1 ปี

• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 10,990 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดเริ่มต้น EGG POS (สำหรับร้านค้าปลีก) - iMin D2

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก

ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D2 (10.1″)

• Scanner USB – Type A

• Cash Drawer

• Free Pro Package 1 ปี

• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 15,990 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดเริ่มต้น EGG POS – iMin D2

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก
ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D2 (10.1″)
• Free Pro Package 1 ปี
• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 10,990 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดเริ่มต้น EGG POS (สำหรับร้านค้าปลีก) – iMin D2

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก
ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D2 (10.1″)
• Scanner USB – Type A
• Cash Drawer
• Free Pro Package 1 ปี
• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 15,990 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดพร้อมลุย EGG POS - iMin D4

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มาก

ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D4 (15.6″) มีปริ้นเตอร์ในตัว

• Free Pro Package 1 ปี

• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 18,990 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดพร้อมลุย EGG POS (สำหรับร้านค้าปลีก) - iMin D4

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มาก

ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D4 (15.6″)  มีปริ้นเตอร์ในตัว

• Scanner USB – Type A

• Cash Drawer

• Free Pro Package 1 ปี

• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 23,890 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดพร้อมลุย EGG POS – iMin D4

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มาก
ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D4 (15.6″) มีปริ้นเตอร์ในตัว
• Free Pro Package 1 ปี
• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 18,990 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ชุดพร้อมลุย EGG POS (สำหรับร้านค้าปลีก) – iMin D4

เหมาะสำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มาก
ในเซตประกอบไปด้วย

• iMin D4 (15.6″)  มีปริ้นเตอร์ในตัว
• Scanner USB – Type A 
• Cash Drawer 
• Free Pro Package 1 ปี
• ติดตั้งฟรีครั้งแรกทั่วประเทศไทย

ราคา 23,890 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แพ็คเกจ EGG POS

 

Free Plan
ฟรี

 

Pro Plan
590 บาท/เดือน*

 

Premium
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

 

 Transactions

2,400

Unlimit

แพ็คเกจที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

สำหรับธุรกิจที่มีหลากหลายสาขา เรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 ระบบการขาย

 ระบบจัดการสินค้า / เมนู

 ระบบจัดการสินค้าไม่มีบาร์โค้ด

 ระบบจัดการคลังสินค้า

 ระบบจัดการใบเสร็จ

 ระบบจัดการส่วนลด

 ระบบจัดการเงินสด

 ระบบจัดการพนักงาน

 ระบบรายงานการขายบน POS

 TRUE Point & Pay

 ระบบการจัดการสาขา

 ระบบสมาชิกสินเชื่อ

 ระบบการจัดการวัตถุดิบแบบผูกสูตร(BOM)

 ระบบจัดการคิวอาหารในครัว

 ระบบจัดการช่องทางการชำระเงินหลายช่องทาง

 ระบบพักบิล

 ระบบจัดการโต๊ะอาหาร

 รองรับการรายงานข้อมูลหลายสาขา

 รายงานการขายบนหน้า website

 

Free Plan
ฟรี

 

Pro Plan
590 บาท/เดือน*

 
Transactions
2,400

Unlimit

ระบบการขาย

ระบบจัดการสินค้า / เมนู

ระบบจัดการสินค้าไม่มีบาร์โค้ด

ระบบจัดการคลังสินค้า

ระบบจัดการใบเสร็จ

ระบบจัดการส่วนลด

ระบบจัดการเงินสด

ระบบจัดการพนักงาน

ระบบรายงานการขายบน POS

TRUE Point & Pay

ระบบการจัดการสาขา

ระบบสมาชิกสินเชื่อ

ระบบการจัดการวัตถุดิบแบบผูกสูตร(BOM)

ระบบจัดการคิวอาหารในครัว

ระบบจัดการช่องทางการชำระเงินหลายช่องทาง

ระบบพักบิล

ระบบจัดการโต๊ะอาหาร

รองรับการรายงานข้อมูลหลายสาขา

รายงานการขายบนหน้า website

แพ็คเกจที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

สำหรับธุรกิจที่มีหลากหลายสาขา เรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

 

Free Plan

•  Transactions – 2,400
•  ระบบการขาย
•  ระบบจัดการสินค้า / เมนู
•  ระบบจัดการสินค้าไม่มีบาร์โค้ด
•  ระบบจัดการคลังสินค้า
•  ระบบจัดการใบเสร็จ
•  ระบบจัดการส่วนลด
•  ระบบจัดการเงินสด
•  ระบบจัดการพนักงาน
•  ระบบรายงานการขายบน POS
•  TRUE Point & Pay

ฟรี

Pro Plan

•  Transactions – Unlimit
•  ระบบการขาย
•  ระบบจัดการสินค้า / เมนู
•  ระบบจัดการสินค้าไม่มีบาร์โค้ด
•  ระบบจัดการคลังสินค้า
•  ระบบจัดการใบเสร็จ
•  ระบบจัดการส่วนลด
•  ระบบจัดการเงินสด
•  ระบบจัดการพนักงาน
•  ระบบรายงานการขายบน POS
•  TRUE Point & Pay
•  ระบบการจัดการสาขา
•  ระบบสมาชิกสินเชื่อ
•  ระบบการจัดการวัตถุดิบแบบผูกสูตร
   (BOM)
•  ระบบจัดการคิวอาหารในครัว
•  ระบบจัดการช่องทางการชำระเงิน
   หลายช่องทาง
•  ระบบพักบิล
•  ระบบจัดการโต๊ะอาหาร
•  รองรับการรายงานข้อมูลหลายสาขา
•  รายงานการขายบนหน้า website

590

บาท/เดือน*

Premium Plan

แพ็คเกจที่ปรับให้
เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เราสามารถปรับเปลี่ยนราคา
แพ็คเกจ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ
ของคุณ

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

Standard/Basic Plan

•  ไม่จำกัดจำนวนสินค้า SKUs
•  ไม่จำกัดจำนวนการทำรายการ
•  สิทธิ์ในการปรับแต่งผ่านหลังบ้าน
•  ระบบจัดการสินค้า
•  ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
•  ระบบจัดการสินค้าคงคลัง
•  การปรับแต่งวิธีการชำระ
•  การจัดการโปรโมชั่น
    – แบบพื้นฐาน: ส่วนลดท้ายใบเสร็จฯ ยอดเงินหรือ Percent
•  ระบบรายงาน และ หน้าสรุป ระดับพื้นฐาน
•  การเชื่อมต่อ True Money
•  รองรับการจัดการผู้ใช้งาน 2 User
   (1 เจ้าของร้าน / 1 พนักงาน)
•  ระบบ CRM
•  ระบบจัดการคิว
•  การอัปโหลดสินค้าแบบ Bulk

199

บาท/เดือน*

Pro Plan

•  ไม่จำกัดจำนวนสินค้า SKUs
•  ไม่จำกัดจำนวนการทำรายการ
•  สิทธิ์ในการปรับแต่งผ่านหลังบ้าน
•  ระบบจัดการสินค้า
•  ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
•  ระบบจัดการสินค้าคงคลัง
•  การปรับแต่งวิธีการชำระ
•  การจัดการโปรโมชั่น
    – แบบพื้นฐาน: ส่วนลดท้ายใบเสร็จฯ ยอดเงินหรือ Percent
    – แบบขั้นสูง: เช่น ซื้อ 1,000.- ลด 100.- ซื้อ A แถม B
•  ระบบรายงาน และ หน้าสรุป อย่างเต็มรูปแบบ
•  การจัดการสาขา สูงสุด 20 สาขา
•  การเชื่อมต่อ True Money
•  การเชื่อมต่อ PromptPay แบบ Static QR
•  การเชื่อมต่อ PromptPay แบบ Dynamic QR
•  รองรับการจัดการผู้ใช้งาน 10 User
   (1 เจ้าของร้าน / 9 ผู้จัดการหรือพนักงาน)
•  การจัดการพนักงาน ลงเวลาเข้าออกงาน

•  ระบบ CRM
•  ระบบจัดการคิว
•  การอัปโหลดสินค้าแบบ Bulk

499

บาท/เดือน*

Premium Plan

แพ็คเกจที่ปรับให้
เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เราสามารถปรับเปลี่ยนราคา
แพ็คเกจ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ
ของคุณ

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

Free Plan

•  Transactions – 2,400
•  ระบบการขาย
•  ระบบจัดการสินค้า / เมนู
•  ระบบจัดการสินค้าไม่มีบาร์โค้ด
•  ระบบจัดการคลังสินค้า
•  ระบบจัดการใบเสร็จ
•  ระบบจัดการส่วนลด
•  ระบบจัดการเงินสด
•  ระบบจัดการพนักงาน
•  ระบบรายงานการขายบน POS
•  TRUE Point & Pay

ฟรี

Pro Plan

•  Transactions – Unlimit
•  ระบบการขาย
•  ระบบจัดการสินค้า / เมนู
•  ระบบจัดการสินค้าไม่มีบาร์โค้ด
•  ระบบจัดการคลังสินค้า
•  ระบบจัดการใบเสร็จ
•  ระบบจัดการส่วนลด
•  ระบบจัดการเงินสด
•  ระบบจัดการพนักงาน
•  ระบบรายงานการขายบน POS
•  TRUE Point & Pay
•  ระบบการจัดการสาขา
•  ระบบสมาชิกสินเชื่อ
•  ระบบการจัดการวัตถุดิบแบบผูกสูตร
   (BOM)
•  ระบบจัดการคิวอาหารในครัว
•  ระบบจัดการช่องทางการชำระเงิน
   หลายช่องทาง
•  ระบบพักบิล
•  ระบบจัดการโต๊ะอาหาร
•  รองรับการรายงานข้อมูลหลายสาขา
•  รายงานการขายบนหน้า website

590

บาท/เดือน*

Standard/Basic Plan

•  ไม่จำกัดจำนวนสินค้า SKUs
•  ไม่จำกัดจำนวนการทำรายการ
•  สิทธิ์ในการปรับแต่งผ่านหลังบ้าน
•  ระบบจัดการสินค้า
•  ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
•  ระบบจัดการสินค้าคงคลัง
•  การปรับแต่งวิธีการชำระ
•  การจัดการโปรโมชั่น
    – แบบพื้นฐาน: ส่วนลดท้ายใบเสร็จฯ ยอดเงินหรือ Percent
•  ระบบรายงาน และ หน้าสรุป ระดับพื้นฐาน
•  การเชื่อมต่อ True Money
•  รองรับการจัดการผู้ใช้งาน 2 User
   (1 เจ้าของร้าน / 1 พนักงาน)
•  ระบบ CRM
•  ระบบจัดการคิว
•  การอัปโหลดสินค้าแบบ Bulk

199

บาท/เดือน*

Pro Plan

•  ไม่จำกัดจำนวนสินค้า SKUs
•  ไม่จำกัดจำนวนการทำรายการ
•  สิทธิ์ในการปรับแต่งผ่านหลังบ้าน
•  ระบบจัดการสินค้า
•  ระบบจัดการคำสั่งซื้อ
•  ระบบจัดการสินค้าคงคลัง
•  การปรับแต่งวิธีการชำระ
•  การจัดการโปรโมชั่น
    – แบบพื้นฐาน: ส่วนลดท้ายใบเสร็จฯ ยอดเงินหรือ Percent
    – แบบขั้นสูง: เช่น ซื้อ 1,000.- ลด 100.- ซื้อ A แถม B
•  ระบบรายงาน และ หน้าสรุป อย่างเต็มรูปแบบ
•  การจัดการสาขา สูงสุด 20 สาขา
•  การเชื่อมต่อ True Money
•  การเชื่อมต่อ PromptPay แบบ Static QR
•  การเชื่อมต่อ PromptPay แบบ Dynamic QR
•  รองรับการจัดการผู้ใช้งาน 10 User
   (1 เจ้าของร้าน / 9 ผู้จัดการหรือพนักงาน)
•  การจัดการพนักงาน ลงเวลาเข้าออกงาน

•  ระบบ CRM
•  ระบบจัดการคิว
•  การอัปโหลดสินค้าแบบ Bulk

590

บาท/เดือน*

Premium Plan

แพ็คเกจที่ปรับให้
เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เราสามารถปรับเปลี่ยนราคา
แพ็คเกจ เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ
ของคุณ

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแพ็คเกจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แล้วธุรกิจของคุณ

เหมาะกับ EGG POS แบบไหน

เพิ่มตัวช่วยให้ การขายของคุณง่ายขึ้น

อุปกรณ์เสริม

Cash Drawer

ลิ้นชักเก็บเงิน สำหรับเครื่อง EGG POS

ราคา 3,000 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Printer

ปริ้นเตอร์ใบเสร็จ สำหรับเครื่อง EGG POS

ราคา 4,200 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์: 02-020-2364

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.

เพิ่มเพื่อน

LINE OFFICIAL: @Eggpos

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 22.00 น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า